Úradný preklad

Preklady s overením

Doručenie listiny na preklad

Ceny

 

Domov

 

Doručenie listiny na preklad

-

osobne alebo doporučenou poštou na adresu :

 

pobočka Poprad

 

 

PhDr. Slávka Janigová, PhD.

 

Agentúra APT

 

Nám sv. Egídia 42/97, č. dv. 305

 

058 01 Poprad

 

(DRUŽBA – 3. posch.)

 

Pobočka Košice

 

PhDr. Slávka Janigová, PhD.

Agentúra APT

Hlavná 108,04 001 Košice (oproti malému Tescu, 2. posch.)

-

keďže sa listina, ktorej preklad sa vykoná, zošíva spolu s úradným prekladom, vyžaduje sa doručenie notársky overenej kópie pôvodnej listiny, prípadne originálu