Jazyky
 

Jazyky

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, FRANCÚZSKY,

ŠPANIELSKY, RUSKÝ, UKRAJINSKÝ,

MAĎARSKÝ, POĽSKÝ, HOLANDSKÝ,

GRÉCKY, LATINSKÝ

a ostatné európske a mimoeurópske jazyky