Kontakt

Domov

 KONTAKT

POBOČKA POPRAD

PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Agentúra APT
Nám sv. Egídia 42/97, č. dv. 305
(DRUŽBA – 3. posch.)
058 01 Poprad
Tel.: 0907 948 416, 052/772 15 05
Fax: 052/772 15 05
E-mail: slavka.janigova@gmail.com, s.janiga@stonline.sk

POBOČKA KOŠICE

PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Agentúra APT

Tomášiková 15 , 04 001 Košice 

( 2. poschodie)

Tel.: 0907 948 416

E-mail:

agentura.apt@gmail.com