Služby
Úradný preklad
Tlmočenie
Kurzy právnej angličtiny (Legal English)
 
Domov
 

Kurzy anglickej právnej terminológie – Legal English

- pre jednotlivcov, skupiny a firmy
- kurz pre skupiny prebieha formou štyroch trojhodinových sústredení v popoludňajších hodinách (1 hodina – 45 minút)
- je zameraný na predstavenie kľúčovej odbornej terminológie vybraných právnych odvetví (záväzkové právo, právo obchodných spoločností, občianske právo hmotné a procesné) s možnosťou pokračovania vo vybraných témach v nasledujúcom kurze
- možnosť výberu zamerania na právne odvetvie po dohode so zadávateľom
- prihlášky viď. kontakt