Garancia
Odborná prax
Živnostenské oprávnenie
 
 Domov
 

Odborná prax

1996 – doteraz živnostníčka pre preklady a tlmočenie, preklad a tlmočenie pre fyzické a právnické osoby z rôznych oblastí (právo, ekonomika, financie, dane, medicína, životné prostredie)
1998 – doteraz odborná asistentka, Katedra jazykov UPJŠ Košice, Oddelenie pre Právnickú fakultu UPJŠ Košice
1997 – 2004 tlmočníčka anglického jazyka pri Krajskom súde v Prešove
2004 lektorka postgraduálneho prekladateľského kurzu pre preklad ekonomických a právnych textov na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
2000 – 2004 členka tlmočníckej komisie pre jazyk anglický pri Krajskom súde v Prešove
2004 – doteraz tlmočníčka a prekladateľka zapísaná v Zozname tlmočníkov a prekladateľov MS SR, úradné preklady a tlmočenie pre fyzické, právnické osoby a štátne orgány
21. 4. 2005 absolvovanie odbornej skúšky tlmočníka a odbornej skúšky prekladateľa, Tlmočnícky ústav, FF UKF Nitra