Služby
Doručenie prekladu
Dodanie prekladu a spôsob platby
Ceny
Dodacie lehoty
 
Späť
Domov
 

Druhy prekladov

- profesionálny preklad bežných a odborných textov v európskych aj mimoeurópskych jazykoch dodávaný skúsenými prekladateľmi
- preklad so súdnym overením v európskych aj mimoeurópskych jazykoch
- tematické zameranie odborných textov: právo, ekonomika, financie, daňovníctvo, medicína, farmakológia, technika, životné prostredie, cestovný ruch atd.
- počítačom podporovaný preklad (TRADOS)
- korektúra prekladu