Služby
Úradný preklad
Tlmočenie
Kurzy právnej angličtiny (Legal English)
 
Domov
 

Tlmočenie

- konsekutívne, simultánne a kabínkové
- skúsený tím profesionálnych tlmočníkov
- tematické zameranie odborných oblastí: právo, ekonomika, financie, daňovníctvo, medicína, farmakológia, technika, životné prostredie, cestovný ruch atd.
- možnosť prenajatia tlmočníckej techniky
-

cenu je možné dohodnúť telefonicky: 0907 948 416, 052/772 15 05

  alebo e-mailom: slavka.janigova@gmail.com, s.janiga@stonline.sk