Garancia
Odborná prax
Živnostenské oprávnenie
 
 Domov
 

Vzdelanie

4. 12. 2001 Udelenie akademického titulu doktor filozofie (PhDr.) v odbore ANGLISTIKA
Filozofickou fakultou Karlovej Univerzity v Prahe , ČR
jún – júl 2004 Odborná stáž zameraná na anglický odborný jazyk – na Department of languages, Copenhagen Business School, Kodaň, Dánsko
19. 5. 2005 Udelenie akademického titulu philosophiae doctor (PhD.) v odbore ANGLISTIKA
Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, SR