Garancia
Odborná prax
Živnostenské oprávnenie
 
 Domov
 

Živnostenské oprávnenie

Živnostenský list ev. č.: Žo – 96/08854/000 zaevidovaný v registri Obvodného úradu v Poprade pod. reg. č. 941/96 s platnosťou od 13. 6. 1996.
IČO: 32 879 482
DIČ: 1032844010
IČ DPH: SK1032844010