Úradný preklad
Doručenie listiny na preklad

Ceny

 

Domov

 
Ceny
- účtované v súlade s vyhláškou MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
- účtovná jednotka – 1 normostrana, t. j. 1800 úderov vrátane medzier, posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako jedna strana, sa považujú za jednu celú normostranu
- cenu je možné dohodnúť telefonicky: 0907 948 416, 052/772 15 05 alebo e-mailom: slavka.janigova@gmail.com , s.janiga@stonline.sk
- platba v hotovosti alebo dobierkou