Služby
Doručenie prekladu
Dodanie prekladu a spôsob platby
Ceny
Dodacie lehoty
 
Späť
Domov
 

Ceny

- cena za preklad sa stanoví dohodou za 1 normostranu, t. j. 1800 úderov vrátane medzier, alebo za 1 slovo, a to podľa náročnosti prekladu na odbornosť, množstvo a termín
- rozsah prekladu sa zisťuje v kolonke nástroje/počet slov v programe MICROSOFT WORD
- norma pre prekladateľa na 1 deň je 6 normostrán