Služby

Druhy prekladov

Doručenie prekladu

Dodanie prekladu a spôsob platby

Ceny

Dodacie lehoty

 

Späť

Domov

 

Doručenie prekladu

-

prostredníctvom internetu na adrese: slavka.janigova@gmail.com

 

s.janiga@stonline.sk

-

osobne alebo doporučenou poštou na adrese:

 

Pobočka Poprad:

PhDr. Slávka Janigová, PhD.

Agentúra APT

 

Nám sv. Egídia 42/97, č. dv. 305

 

(DRUŽBA – 3. posch.)

 

058 01 Poprad

 

Pobočka Košice:

PhDr. Slávka Janigová, PhD.

Agentúra APT

Hlavná 108, 04 001 Košice (oproti malému Tescu, 2. posch.)